Een historisch overzicht van onze vereniging.

Wijlen Rik Morisse vertelde ons dit verhaal:

Toen ik afscheid nam als leraar Buso, kon ik mij moeilijk voorstellen dat voor ex-personeelsleden de poorten van SIR definitief zouden dichtslaan. Vooral omdat we samen, gedurende soms meer dan 40 jaren, lief en leed hebben gedeeld.
Reeds vroeger, toen ik nog in dienst was, vernam ik van oud-personeelsleden dat ze dikwijls onwetend waren over bepaalde belangrijke dingen en ook over het wel en wee van oud-collega's. Daarom was de idee gerijpt om te starten met een vereniging voor personeel op pensioen. Ik dacht, onmiddellijk na mijn afscheid, er te kunnen mee beginnen, want er zou nu een zee van tijd aankomen... Maar intussen weet iedereen al dat dat niet zo is.
Uiteindelijk duurde het nog oktober 1998 vooraleer de start werd gegeven tot het oprichten van een oud-personeelsbond. Op de startbijeenkomst van 27 okt 1998 werd het lidgeld vastgelegd : 200 oude Belgische frankskes.Er werden ook plannen gemaakt voor een krantje dat zou verschijnen "als het past". Het 1ste nummer verscheen in mei 1999. Toen telde de Buso-school 298 leerlingen.
Ook de naam werd gekozen: Jouw Ex.
En zoals het een echte vereniging past, werd de eerste smakelijke bijeenkomst vastgelegd: Op 25 februari konden we de voetjes onder tafel steken in het gezellige Buso-restaurant voor een lekkere maaltijd.
Meteen werden afspraken gemaakt voor de aanwezigheid op de Open-Deur-Dag van 27 juni 1999.
En ook zouden we mekaar terugzien op de traditionele afscheidsbarbecue, waar niet alleen de personeelsleden, die op pensioen gaan, worden gevierd, maar ook de gepensioneerden worden uitgenodigd..
Op 01/01/1999 waren 26 collega's op pensioen en er gingen dat schooljaar nog 4 mensen op rust.
Later kwamen dan de uitstappen erbij en we waren vertrokken......
De stichters, (omdat Rik de foto nam, staat hij er wat eigenaardig op )
In 2014 moesten we afscheid nemen van onze voorzitter Rik Morisse.
Het bestuur werd nadien verruimd met Christine Bentein en Luc Boone
 
 
 

Deze site werd aangepast op 31/01/2024