Op 2012 donderdag 20 september was een bus-uitstap georganiseerd naar Noord-Frankrijk.
Met 25 startten we 's morgens al om 7u15 met een Zwitserse postbus.

Ons eerste halte was de kerk van Arneke. Daarna ging het naar de kristalfabriek in Arques. We konden daar een kijkje nemen in de verkoopzaal en leerden dat er nu geen lood meer mag zitten in het kristal omdat de Verenigde Staten dat anders niet meer laten invoeren.

De zon brak door en het was tijd om eens de buitenlucht op te snuiven. En als dat kan per boot , des te beter! Een uurtje duurde de tocht door de kanaaltjes van Claire Marais.  De magen knorden en dus etenstijd! . Het Molenhuis boven de Aa presenteerde een lekker middagmaal. Een groepsfoto vòòr de watermolen mocht niet ontbreken.

Vervolgens bezochten we la Coupole. Een bunker voor de bouw van V1 en V2 en V3 en ..... Een imposant bouwwerk in de rotsen uitgehouwen op het einde van WO II. We konden nog wat bijleren door kleine en grote filmpjes te bekijken.

We eindigden de dag met een broodmaaltijd in De Leene  (Abeele), na nog een bezoek aan een Engels kerkhof (Lijssenthoek military cemetery), waarvan één dezer dagen de bezoekersruimte zal worden ingehuldigd.

Een lange maar geslaagde uitstap !